სამუხრუჭე დისკები

სამუხრუჭე დისკი – მთლიანი სამუხრუჭე სისტემის ძირითად ელემენტს წარმოადგენს. დამუხრუჭებისას, ხუნდები ედება სამუხრუჭე დისკს და აჩერებს მის ბრუნვას. დაუშვებელია სამუხრუჭე დისკი იყოს კორიზირებული ანდა დაზიანებული, ვინაიდან ამ შეთხვევაში ყველაზე კარგი სამუხრუჭე ხუნდიც კი ვერ უზრუნველყოფს დამუხრუჭებას.

ჩვენ გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ევროპული წარმოების სამუხრუჭე დისკებს, რომელიც დამზადებულია უმაღლესი ხარისხის დაბალ ნახშირბადოვანი ლითონისგან. ასეთი დისკის ექსპლუატაციის კილომეტრაჟი 100 000 – 150 000 კილომეტრს აღწევს მართვის მშვიდი სტილისას, ხოლო სპორტული სტილით მართვისას 50 000 – 70 000 კილომეტრს.

ლითონის მაღალი ხარისხი, ასევე უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის მაღალ ტემპერატურულ რეჟიმს, გარანტირებული მაქსიმალური ტემპერატურა დამუხრუჭების მომენტში 900 გრადუსს ცელსიუსით შეადგენს.

FinlandRussiaEnglish