დისტრიბუცია

  • პროდუქციის დროული და შეუფერხებელი მიწოდება მთლიანად საქართველოში;
  • პარტნიორთა ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინება;
  • გადახდის მოქნილი სისტემა;
  • კონკურენტული ფასები;
  • პროდუქციის ფართო არჩევანი;
  • გარანტირებული ხარისხი.

 

ვაკეთოთ ბიზნესი ერთად!

FinlandRussiaEnglish